Ekim 2011

14Sağlıklı ve Güvenli Bir Gelecek için Küresel Güvenlik Kültürünü Oluşturalım

İş kazalarının meydana gelmesi halinde kazaya maruz kalan çalışan, fiziksel ve psikolojik arızaya uğramakla kalmamakta, aynı zamanda işyerinin de personelinden yoksun kalmasına, tam zamanında ve hatasız üretim yapılmamasına, üretimin verimliliğinin düşmesine, yeniden personel arayışına ve bu personelin yeniden eğitilmesi ve kazadan dolayı tazminat ödemek gibi maliyetlere neden olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında iş sağlığı ve güvenliğine verilmesi gereken önem daha fazla anlaşılmaktadır.

Bu kadar önemli bir konuya vurgu yaparak yeni çözüm önerileri getirecek olan Dünya İSG Kongre Fuarı ülkemizde ilk defa düzenlenecek. Kamu ve özel sektör yöneticileri, işçi ve işveren temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerini bir araya getirecek olan 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği kongre Fuarı, iş kazaları ve meslek hastalıklarının masaya yatırılması, çözüm olanaklarının tartışılması açısından çok önemli bir fırsat. "Sağlıklı ve Güvenli Bir Gelecek için Küresel Güvenlik Kültürünü Oluşturalım" parolasıyla düzenlenen kongre ve fuarda, ulusal ve uluslararası katılımcılarla bilgi alışverişi şüphesiz son derece yararlı çözümler getirecek ve yeni fikirlerin doğuşuna ortam sağlayacaktır. Bu tür organizasyonların ülkemizde yaygınlaşması temennisiyle herkese sağlıklı ve güvenli iş ortamları diliyorum.

Önümüzdeki sayılarda buluşmak üzere..

Yaşar Taşdemir

Genel Müdür

1 Trafik Kazaların SGK Güvencesi
2 Kulaklarınızı Koruyun
3 İş Kazalarının Nedeni Güvensiz Hareketler
4 Akkuyu'da Olacak Bir Kazanın Etkisi Türkiye Sınırlarını Aşabilir.
5 19. Dünya İSG Fuarı İstanbul'da
6 Kimyasal Maddelerin Depolanması