Mayıs 2012

15“Para Harcama” Değil İnsan Hayatına Saygı

“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” günümüzde başta tıp olmak üzere, teknolojinin, fiziğin ve diğer bilim dallarının çalışma alanı olmasına rağmen ülkemizde işçi ölümlerinde görülen artış konunun ciddiyetini bizlere bir kez daha hatırlatır mahiyettedir. Teknolojik gelişmelerin süreklilik kazanması sonucu neredeyse her geçen gün çalışma alanlarına yeni işkolları katılmaktadır. Bu duruma paralel olarak da kimyasal maddeler, makine ve teçhizatlar

“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” üzerinde çalışmanın kesintisiz olması gerektiğini göstermektedir. Yeni teknoloji ile karşılaşılan yeni sorunların araştırılması, mevcut sorunlara en uygun çözümlerin ortaya çıkarılması en büyük temennimiz ve isteğimizdir. 

Unutulmaması gereken diğer bir nokta da tespit edilen sorunlara karşı alınacak önlemleri, “Para Harcama” görüş açısından görmek yerine, bir zorunluluk hatta daha ötesinde insan hayatına duyulan saygı olarak kabul etmek gerekmektedir. Yapılan araştırmalar iş kazalarının yüzde 98’inin, meslek hastalıklarının da yüz de 100’nün önlenebilir olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

Tıpkı 6-7 Nisan tarihlerinde Şanlıurfa’da düzenlenecek olan Tarım Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu gibi organizasyonların diğer çalışma alanlarında artarak devam etmesi ve son derece yararlı, verimli bir “İş Sağlığı ve İş Güvenliği” haftasının geçirilmesini diliyorum.

Herkese sağlıklı ve güvenli iş ortamı dileklerimle…

1 Madenlerdeki İş Kazalarının İrdelenmesi
2 Günde Ancak Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler
3 Bilim Dünyasının Gözleri, Türkiye’nin Tehdit Altındaki Zengin Doğasına Çevrildi
4 Greenpeace Akkuyu ÇED Raporuna İtiraz Etti
5 Toksik İnhalasyonlara Bağlı Akciğer Hastalıkları
6 Tarımsal İşgücü Talebinin En Kalabalık Nüfusu
7 Kuralcı Değil Önleyici Yasa Tasarısı Hazırlanıyor
8 1.Tarım Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu