İş Sağlığı Kültürünün Gelişmesi Şart

Sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle iş yerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıktı. Başlangıçta fazla önemsenmeyen bu sorunlar iş verimini ve işletmeyi tehlikeye sokmasıyla önem kazandı ve üzerinde düşünülmesi gerekliliği doğdu.

İş kazalarının en fazla yaşandığı ülkelere bakıldığında ise Türkiye; dünyada 4’üncü, AB ülkeleri arasında 1’inci sırada yer alıyor. Bu olumsuz tablo iş güvenliği kültürünün bulunmadığı Kore ve Hindistan gibi ülkelerle benzerlik gösteriyor.

Bu olumsuz tabloya karşılık 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektör olarak ayırmadan, işçi sayısına bakmadan kapsam altına alıyor. Yıllar önce atılması gereken bu adım özellikle iş sağlığı kültürünün gelişmesinde büyük yer tutuyor. Diğer taraftan yasanın uygulanması hususunda devlet, işveren ve çalışanlar üzerlerine düşen görevi yapmalıdır.

Her yıl Mayıs ayında düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası bu yıl da İzmir’de yapılacak. 7-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak program ulusal ve uluslararası katılımcılarla gerçekleşecek. Türkiye’de en fazla kazaların görüldüğü madenlerle ilgili olarak maden oturumu da yapılacak.

Hiç şüphesiz ki kamu ve özel sektör yöneticileri, işçi ve işveren temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerini bir araya getirecek İşçi Sağlığı ve Güvenliği Haftası iş kazaları ve meslek hastalıklarının masaya yatırılması, çözüm olanaklarının tartışılması açısından çok önemli bir fırsat. İş sağlığı kültürünün oluşturulması, geliştirilmesi, duyarlılığın artırılması açısından son derece kritik olan bu organizasyonların artmasını temenni ederim.

Herkese güvenli ve sağlıklı iş ortamı diliyorum.

YAŞAR TAŞDEMİR

Genel Müdür


1 İBA VALRESA A.Ş. Müdürü Berat Yüksel: Türkiye’de İSG Kültürü Yerleştirilmeli
2 Garsona İş Güvenliği Şartı!
3 Tehlikeli Atıklara Mobil Takip
4 Kazaları Önlemek İçin Neler Yapabilirsiniz?
5 Özer: “Önlemek Tazmin Etmekten Daha Ucuzdur”
6 İDÇ "Önce İş Güvenliği" Dedi
7 Turizm Sektöründe Çalışanların Güvenliği
8 Müfettişler Çat Kapı Denetleyecek
9 En Fazla İş Kazası İstanbul’da