İş'te Sağlık Dergisi

17

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası

Bir ülkenin gelişmişlik seviyesi o ülkede insana verilen değerle ölçülür. Ülkelerin refah seviyesinin artmasında ve ekonomik kalkınmasında hiç şüphe yok ki işçiler, emekçiler büyük rol oynamaktadır.

Türkiye genç ve dinamik nüfusuyla ve potansiyel iş gücüyle dünyanın sayılı gelişmiş ülkelerinden biri olma yolunda ilerliyor. Ancak geçmişten gelen bazı yapısal sorunlar bu ilerleme yolunda ciddi engeller teşkil ediyor. Özellikle iş güvenliği konusunda gelişmiş ülkelerin hala gerisinde olduğumuzu ifade etmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz aylarda yasalaşan Yeni İş Güvenliği Yasası’nın Avrupa’da yıllar önce çıkartılan iş güvenliği yasalarının gerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Yasa çıkmasına rağmen hala işçi ölümleri devam ediyor.

Çalışma hayatının getirisi olduğu kadar ciddi götürüleri de var. İş hayatı risklerle doludur. Önemli olan bu riskleri minimum seviyeye indirebilmektir. Bu konuda başta siyasi erk olmak üzere bütün aktörlere ciddi görevler düşmektedir. Çalışma hayatında mevcut riskleri minimize edebilmek için de tarafların birbirlerini suçlamak, olası ciddi olayları taraflardan birinin üstüne yıkmak yerine koordineli bir çalışma içinde olmaları gerekir.

Umuyoruz ki yeni iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile gerekli değişiklikler ivedilikle gerçekleşir, yoksa iş güvenliği konusunda alınan tedbirler işe yaramayacak ve daha fazla can kaybı yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Herkese güvenli ve sağlıklı iş ortamı diliyorum.


Yaşar Taşdemir

Genel Müdür

1 Herkes İçin Daha İyi Bir İşyeri!..
2 Mobilya Sektöründe Yaşanan Kazalar ve Hastalıklar
3 Yeni Anayasa’da İşçilere Kasko Müjdesi
4 İlkyardım Eğitiminin Dünü ve Bugünü
5 1.5 Milyon İşyeri Sıkı Takip Altında
6 Toplu İş Sözleşmesi Yasalaştı
7 Çevreye Duyarlı Çalışanlar Yeşil Yakalar
8 İSG Uzmanlarına 1.200 Lira Ek Gelir
9 Asfalt İşçinin DNA’sını Bozuyor
10 İşveren ve İşsizlere İşbaşında Destek