İSG Adına Önemli Adımlar Atılıyor...

İş’te Sağlık Dergisi, 21. Sayısı ile okurlarıyla buluşuyor. 2014 senesinde yaşadığımız üzücü iş kazaları, bizlere iş güvenliği ve iş sağlığı konusunda bilinçlenmenin önemini bir kez daha hatırlattı. 2014 senesinde toplam kaybımız, 1886 kişi… Bu kazaların büyük kısmının inşaat, metal ve madencilik sektöründe yaşandığını görüyoruz.

Ülkemiz için son dönemde sevindirici bir adım atıldı. Bu iki sektörde yaşanan felaketlere yenilerinin eklenmemesi adına ILO 176 Sayılı Maden ve İnşaat sözleşmeleri imzalandı.

İSG adına yaşanan bir diğer gelişme de İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edilmesi oldu. Tasarı ile belirlenin nitelikli iş gücü istihdamıyla iş sağlığı ve güvenliği ortamının geliştirilmesi, iş kazalarının azaltılması ve verimliliğin artırılmasını hedefleyen düzenlemeler gündeme alındı.

Ülkemiz için İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında atılması gereken daha çok önemli adımlar bulunuyor. Ermenek ve Soma Faciası gibi faciaların önümüzdeki yıllarda yaşanmaması için hem yasal değişiklikler, hem de bilinçlendirme adına yapılacak tüm faaliyetlere gereken özenin gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum.

2015 yılının kazasız, güvenli ve en iyi şekilde geçmesi dileğiyle..

YAŞAR TAŞDEMİR
Genel Yayın Yönetmeni

1 Metal Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği
2 SGK Başkan Yardımcısı Mustafa Kuruca: Ödül-Ceza Sistemi Önemli
3 Kişisel Koruyucuları Kullandırma Becerisi
4 Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği
5 Radyoaktif Atıkların Yok Edilmesi
6 Türkiye'de 6 kent zehir soluyor
7 Soma Faciası Kamu Denetçiliği Kurumu Raporunda
8 Yeni Yılda Zamlanan Çevre Cezaları
9 Baretsiz İşçi 3 Uyarıdan Sonra Tazminatsız İşten Atılacak