Temmuz 2011

13Sorumlu İşveren, Sorumlu Çalışan...

Günümüz dünyasına "bilişim çağını yaşıyor" vurgusunun yapılmasındaki en büyük faktör, artık insanların yazılı veya görsel kaynak fark etmeksizin istedikleri her türlü bilgiye istedikleri her yerden ulaşabilme imkanına sahip olmasındandır. Bu sayade insanların bilinç düzeyi gelişmekte, farkındalıkları artmaktadır. Ancak tüm bunlara rağmen görüyoruz ki gerek iş yerlerinde gerekse de günlük yaşamlarında insanlar kendilerinden, sosyal konumlarından ve eğitim düzeylerinden beklenmeyecek hataları yapabilmektedir. Bu bağlamda, açıklandığı üzere yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile iş yerlerinin sorumlulukları kesin hatlarla belirlenirken çalışanlarında sorumluluklarına ve dikkat etmeleri gereken kurallara vurgu yapılmak istenmektedir.

Çalışanların uymakla yükümlü olduğu sorumluluklarına vurgu yapmak ve daha da önemlisi sahip oldukları hakları bildirmek, ileride yaşanabilecek sorunları büyük ölçüde azaltacaktır. Bu sayede iş yeri ihmallerinden kaynaklanan sorunlar çalışanlar tarafından fark edilecek veya tam tersi çalışanların hataları işveren tarafından daha kolay tespit edilecektir.

Dolayısıyla çift taraflı bir kontrol mekanizması kurulmak istenmektedir. Bütün yasa ve düzenlemelerin ardından artık yapılması gereken hem işverenleri hem de çalışanları konu hakkında bilgilendirecek organizasyonların arttırılmasıdır. Sonuç olarak çıkarılan kanunlara uyulması ve gerekli tetkitlerin aksatılmadan yapılması gerek işverenler gerekse de çalışanlar açısından riskleri en aza indirmede atılacak en büyük adımı oluşturmaktadır.

Herkese sağlıklı ve güvenli iş ortamı dileklerimle...

Yaşar Taşdemir

Genel Müdür

1 Örnek Tazminat
2 Elektromanyetik Alan
3 Endüstriyel Hijyen ve Temel İlkeleri
4 İşyerinde Psikolojik Taciz (Yıldırkaçır, Mobbing)
5 En Sağlıklı Ses Yalıtımı